Ångest - symptom och behandling

Ångest - symptom och behandling

När man känner av en vanlig neuros, har det precis som namnet antyder en anknytning till sjukdomar i nervsystemet som orsakar en viss instabilitet och nervositet. Forskningen kvalificerar neuros som en psykogen sjukdom uppkommet från konflikter, psykologiska trauman eller medfödda personlighetsdrag.

Grunden till alla neuroser idag är ångest, därför använder psykiatriker idag ofta termen ångest när man talar om olika typer av neuroser. Men i en ångest neuros så visar sig ångest, spänning, osäkerhet och rädsla ofta på ett tidigt plan. Samtidigt också ett sämre humör, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, apati och känslomässiga utbrott. Samtidigt kan man också märka av mycket smärtsamma fysiska symptom som huvudvärk, hjärtaproblem, magsmärtor, nedsatt syn och hörsel, domningar, diarré eller förstoppning men även balansrubbningar och många andra symptom. Det är dock inte alltid något av dessa symptom behöver vara ett tecken på sjukdom i kroppen, utan är istället bara en manifestation av ångest neuros. I sådana fall har specialister lätt att känna igen problemet som drabbar oss.

Neuros kan och bör behandlas. Det finns flera olika psykologiska metoder för att bekämpa sjukdomen. Allt från lindrig inter psykoterapi eller kognitiv beteende terapi till progressiv avslappning eller meditation. I mer allvarliga fall så skriv även farmakologiska läkemedel ut. Man förebygger panikattacker eller fobier genom att framförallt ta hjälp av olika avslappningstekniker - förmågan att kunna koppla av och slappna av och andas ut är mycket viktig i kampen mot ångest. Likaså är andningsövningar nyttiga. Ibland är bara närvaron av en viktig för att lösa den oroligheten hos oss. En bra metod är också distraktion genom att förflytta vår rädsla från ett objekt till ett annat.