En kamp som inte går att vinna AIDS

En kamp som inte går att vinna AIDS

AIDS hör till den typen av sjukdomar som vi ännu inte funnit ett komplett botemedel till. Statistiken visar att ungefär 6000 personer per dag drabbas av AIDS.

AIDS är en sjukdom där man tappar immunförsvaret (acquired Immune Defencieny Syndrome), AIDS är det sista stadiet av viruset HIV. Det är därför som så att inte alla som har HIV har kommit till stadiet AIDS. Även om man är drabbad av HIV behöver man inte veta om det under flera år då det inte alltid visar några symptom. 

Symptomer

AIDS, förstår vårt immunsystem och gör att vår organism lättare drabbas av virusinfektioner, bakterieinfektioner samt svamp och cancer. Symptomerna av AIDS kan vara återvändande lunginflammationer, nervproblem, viktnedgång på drygt 10% / extrem försvagning av kroppen, ofta diarré, feber och humörsvängningar. 

Hur drabbas man av HIV viruset?

Så kan man drabbas av HIV viruset:

  • genom sexuell kontakt

  • genom blodtransfusion

  • genom att gravida kvinnan för över sjukdomen till sitt barn

  • när man inte använder sterila nålar vid sprutor etc.

För att man ska minska riskerna att smittas så gäller det att kvalitetssäkra preventinmedel kondomer, att man vid blodtransfusion har kontrollerat blodet som man får att det inte är smittat, inte spruta in något med nålar in till kroppen utan att utrustningen är steril.

(o)säker sex

Det är inte alla typer av sex som smittar lika mycket med HIV. Den sexuella riskfaktorn att drabbas av HIV är genom analsex för båda könen. Att drabbas av HIV via vaginalt sex är mer riskfyllt för kvinnor än för män. Det har länge sagts att oralsex är ett säkert sexsätt men har under senare tid visat att det är ett riskfyllt sätt för personer som haft sperma och smittat blod i munnen som innehåller hiv.

Det är värt att komma ihåg att det finns platser där man gå och testa sig gratis och anonymt.