Hösnuva - hur handskas man med det?

Hösnuva - hur handskas man med det?

Allergisk rinit, också kallad hösnuva eller pollenallergi, detta är en säsongsåkomma som drabbar allergiker som är allergiska mot inhalerade allergener. Detta ser ut som en vanlig förkylning men kräver en annan behandling. Vad?

Symptom på hösnuva

Hösnuva är en vattning rinnande snuva som tillsammans med frekventa och seriella nysningar, rodnad i näsan, vattnings ögon, svullna ögonlock, klåda i näsan, ögon, hals samt huden i ansiktet. Eftersom symptomen på vanlig förkylning är ganska lika så urskiljer man hösnuva från förkylning genom att se på ögonen som är blodsprängda, svullna och vattniga tillsammans med att ögonen reagerar starkt på solljus. Förutom att bestämma orsaken till hösnuva via detta så syns detta vilken årstid man drabbas av problemen. En enkel promenad bland träd eller en vistelse på en äng aktiverar hösnuva. 

Om man drabbas utav detta så bör man besöka en specialist eller allergolog som kan genomföra lämpliga hudtester och avgöra exakt vad vi är allergiska mot. Om man är osäker så genomför läkaren provokationstester som utförs med att läkaren inför små mängder nasalt allergen och observerar vilka symptom. 

Hösnuva: behandling

Allergisk rinit är en betungande åkomma. Hösnuva försvårar livet för allergikern genom dessa serie nysningarna, klåda och svullnader i ansiktet samt genom rinnande ögon. Ibland visar sig allergin så stark vilket förhindrar normal sömn, koncentration, fysisk aktivitet och arbete. Om patienten drabbas av kvävning och torrhosta kan läkaren utföra spirometri för att bekräfta astma. Inhalerande allergi avser främst barn och ungdomar innan 20 års ålder. Dess närvaro ökar också risken för astma.

Vid behandling av Hösnuva innefattar användning av antihistaminer och avsvällande medel som gör att svullnader i näsan lägger sig. Antihistaminer kan tyvärr leda till problem med koncentration och leda till ökad dåsighet. I sin tur så kan näsdroppar och spray i användas under en längre tid så det på lång sikt orsakar igensättning av bihålorna. Därför är den bästa lösningen att behandla med glukokortikoider. Dessa är helt säkra och absorberas minimalt utan att orsaka biverkningar. De begränsar de störande symptomen. Gravida kvinnor och små barn bör använda lättare läkemedel. Men om allergier åtföljs av symptom av astma så bör man använda läkemedel mot leukotriener.