Obligatoriska vaccineringar - för vad och när? 

Obligatoriska vaccineringar - för vad och när? 

Vaccineringar som är obligatoriska finansieras genom svenska staten. Det är en plikt för varje förälder att se till att barnet blir vaccinerat i god tid. För vad och när ska vi vaccinera våra barn? 

Massvaccinationer förhindrar spridning av smittsamma sjukdomar fram till 19 års ålder. Några av dessa genomförs en gång och några måste upprepas efter viss tid.

  • Det första vaccin som ett barn ska ta emot är ett vaccin mot hepatit B (HBV), som administreras upp till 24 timmar efter födseln. Efterföljande vaccinationer faller i följande ordning: 

  • 2:a månaden i livet, som sträcker sig från 7a till 8e veckan - den andra dosen av hepatit B och även den första dosen av vaccin mot stelkramp, kikhostar, difteri och haemophilus influenzae typ B (Hib). 

  • 3e-4e månaden - den andra dosen av stelkramp, kikhosta, difteri och Hib, liksom den första av polio.

  • 5e-6e månaden - tredje vaccinet mot stelkramp, kikhosta och difteri.

  • 7e månaden - den tredje dosen av hepatit B 

  • 13e-14e månaden - den första dosen av röda hund, mässling och påssjuka. 

  • 16e-17e månaden - den fjärde dosen av vaccin mot stelkramp, kikhosta, difteri.

  • I det sjätte levnadsåret så upprepas vaccinationen mot stelkramp, kikhosta, difteri och polio (detta är den så kallade påminnelsevaccinationen). När ett barn är 10 år gammalt så ger man en påminnelsevaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Vid 14 års ålder får barnet sin andra påminelsevaccination mot stelkramp, kikhosta och difteri, och efter 19 års ålder en påminnelsevaccination av de ovan. 

För att sammanfatta den obligatoriska vaccinationen så inkluderar den: hepatit B, Hib, påssjuka, röda hund, mässling, polio, stelkramp, difteri och kikhosta.

Bortsett från dessa kan barnet vaccineras mot pneumokocker, meningokocker, vattenkoppor, rotavirus, influensa, borelia, hepatit A. Dessa vaccinationer är i motsats till de obligatoriska inte gratis. Dessa vaccinationer är inte obligatoriska att genomföra men om vi inte gör de obligatoriska vaccinen för barnet så kan vi riskera böter.