Orsaker, symptom och behandling av diabetes

Orsaker, symptom och behandling av diabetes

Idag kämpar en stor del av vår befolkning med diabetes. Det är nu en så utbredd sjukdom att den nu blivit en av våra folksjukdomar i vår civilisation. Värst av allt är att diabetes alltmer diagnostiseras hos barn.

Diabetes är en sjukdom som innebär att kroppen producerar otillräckligt eller inte alls producerar insulin i bukspottskörteln som är ett mycket viktigt hormon som reglerar blodsockernivåerna i vår kropp. Det är svårt att identifiera orsakerna till dess bildande men viktiga faktorer är både genetiska och miljöfaktorer. Utbredningen av denna sjukdom i högt utvecklade civilisationer bekräftar att livsstil och näring har ett orsakssamband för denna sjukdom. Fetma, en diet baserad på höga intag av fett och sötsaker, låg fysisk aktivitet är de vanligaste mekanismerna som leder till typ 2-diabetes som är den vanligaste formen av diabetes. Något annorlunda är det i typ 1- diabetes som har sina rötter i immunsystem och de genetiska förutsättningarna.

Symptom på diabetes är så vanliga att det är lätt att förväxla dessa med andra sjukdomars symptom, så det är lätt att inte ta dessa på allvar. Det handlar om symptom som trötthet, dåsighet, ökad aptit, viktminskning, polyuri, mottaglighet för infektioner. Även om vart och ett av dessa symptom uppträder ensamma behöver det inte betyda att det är något alarmerande, men förekommer de samman på ett betydande sätt så borde man uppmärksamma detta.

Diabetes behandling beror först och främst på vilken typ och vilken svårighetsgrad. Typ 1 diabetes kräver insulin, typ 2 är främst förebyggande åtgärder - hälsosam kost, fysisk aktivitet samt minska fetma. I allvarligare fall används även farmakologiska medel.