Sömnproblem - hur handskas man med dessa? 

Sömnproblem - hur handskas man med dessa? 

En bra och lämplig sömn är en förutsättning för att ha en fungerande dag. Samtidigt kan sömnstörningar komma upp plötsligt och av olika skäl. Hur hanterar man dessa? 

Olika typer av sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter är inte bara sömnlöshet. En människa kan drabbas av många olika rubbningar av sömnsvårighet. Dessa kan vara narkolepsi, sömnapné, sömnförlamning, hypersomni eller sömngång. Sömnlöshet är den vanligaste åkomman och det är också den typ som reducerar vår livskvalité mest även om det bara sker under kort tid. Största problemet är om man inte kan sova under en lång tid och det varar över en månads tid.

Man kan själv förbättra sin sömnkomfort. En längre tids sömnlöshet kräver dock en medicinsk konsultation. Mycket ofta så är dessa somatiska sjukdomars symptom. På detta sätt kan kroppen svara på hormonella störningar, hypertyroidism, hypertoni, reumatiska sjukdomar, andningssjukdomar, hjärtsvikt osv. sömnlöshet kan också vara en grund av depression, psykiska svårigheter, ångest eller neuroser. I desa fall hjälper inte vädring av sovrummet eller lavendel likt. Dessa typer av metoder kan vara lyckade när vi drabbats av kortsiktig sömnlöshet, orsakade av stress, nya situationer, flytt, byte av jobb, eller några dagars sjukdom. Större problem bör behandlas genom farmakologi eller psykoterapi. Naturligtvis kan vi få hjälp med kvalitén av vår sömn med hjälp av melatonin eller lugnande örter. Dessa tar dock inte bort problemet men däremot så hjälper dem oss att reglera vårt sömnmönster.

Ett läkarutlåtande som bestämmer sömnlöshet bygger på samtal med patienten. Ytterliggare studier bygger på att finna orsaken till sömnstörningar och för att hitta en lämplig metod till behandling. För att undersöka detta så behövs en dagbok där man besrkiver sin sömn under en tid, reglera rytmen i arbetet, ändrad kost och vanor med sömnen ( inga powernaps under dagen ), gå till säng och gå upp under samma tid. begränsa kontakten med elektronisk utrustning, förbättra villkoren i sovrommet och ta bort cigaretter och alkohol ur kosten osv. 

Sömn och livsstil - ändra dina vanor och påverka kvalitén på din sömn

även om vi är 100% friska så kan vi märka att vi sover dåligt. På kvällen kan vi inte sova och på morgonen kan vi inte finna energi för att gå upp för att vi inte känner oss utvilade. Vår sömn är ytlig som gör att vi lätt under natten kan vakna upp. Detta kan förvåna många men dålig sömn kan ofta vara att vi har en otillräcklig trötthet i kroppen. Det handlar dock strikt om fysisk trötthet och inte psykisk. Om vi använder kroppen fysiskt under dagen så behöver kroppen regenereras och därav djup vila. Om vi är trötta av tankearbete och de senaste timmarna inte har lagt någon tid för att röra på oss så kommer vi inte kunna sova djupt. Därför är det viktigt med fysisk aktivitet. Ju mer vår kropp känner sig trött desto mer kommer kroppen vilja vila upp sig. Timmar vid skrivbordet och kilometrar gjorda genom bil eller buss gör att vår kropp inte blir trött och vår kropp behöver därför inte återhämta sig djupt vilket gör att vi bara får en lätt sömn som inte återhämtar kroppen.

För att få en högkvalitativ sömn måste vi förändra några saker. Några saker vi kan genomför är att vi inte äter stora mängder innan vi går och lägger oss, hellre läsa en bok istället för att sitta med dator eller telefon, regelbundet vädra sovrummet, inte dricka alkohol regelbundet, ändra kosten, inte röka cigaretter. Sömnen blir också bättre om vi har en högkvalitativ säng.