Vad är syftet med cytologi och hur ofta ska man genomgå det?

Vad är syftet med cytologi och hur ofta ska man genomgå det?

Livmoderhalscancer är en av de vanligaste formerna av cancer. Man kan dock tack vare regelbundna cytologiska undersökningar upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadie och då på ett effektivt sätt bekämpa den.

Ett cellprov är ett populärt sätt när man tar ett prov med en speciell pinne från livmoderhalscancer, det är en behandling som utförs inom ramen för förebyggande screening för livmoderhalscancer under gynekologiska undersökningar. Det är av stor betydelse för kvinnors hälsa eftersom livmoderhalscancer vanligen utvecklas under flera år innan dess tillkomst syns vilket gör att ett cellprov kan i tidigt stadie upptäcka livmoderhalscancer och då finns det stora chanser att cancern kan botas helt.

Även om det finns ytterligare riskfaktorer, vilket även innefattar tidig sexuell initiering, ett stort antal partners, ålder mellan 45-55 år, rökare eller har fött flera antal barn, men risken för att drabbas gäller så gott som varje kvinna. Livmoderhalscancer är ett resultat av infektion med humant papillomvirus HPV. av denna anledning bör cytologi utföras profylaktiskt vartannat eller vart tredje år och senast tre år efter första samlaget. Om man däremot drabbats av en papillomvirusinfektion eller har ytterligare riskfaktorer så bör testen utföras varje år. cellproverna kan genomföras under en gynekologisk rutinundersökning och behandlingen är smärtfri, och i många fall kan det vara en livräddande behandling man genomgår.