Vad är tumörmarkörer, och vem bör utreda detta?

Vad är tumörmarkörer, och vem bör utreda detta?

Tumörmarkörer upptäcktes för över 40 år sedan och baseras på observation på pga att varje typ av tumör utsöndrar eget karaktäristiskt ämne i blodet.

Tumörmarkörer ( även kallade tumörindikatorer) är ämnen som produceras av kroppens vävnader. Frisk vävnad producerar mycket lite av dessa ämnen, men om förändringar sker i vävnaden så ökar produktionen flera gånger om. Dessa tumörmarkörer finns i form av antigener, proteiner, enzymer eller hormoner. Ökade nivåer av markören i blodprov innebär inte automatiskt att det är cancer, men en signal för att man bör genomföra en djupare onkologiska tester, speciellt när förhöjda nivåer av markörer kvarstår eller ökar i flera studier över tid. Därför bör man vid tolkningen av resultaten alltid ta hänsyn till tidigare nivåer av markörer. Vid tillväxt av markörer kan njurar och lever påverkas. Å andra sidan finns det en viss procent patienter som har normala nivåer av markörer för att vissa typer av markörer släpper inte ut ämnen i blodet. Benämningen av markören är användbar vid diagnos av cancer i prostata, testikel och äggstock. Dessa benämningar gör alla onkologikliniker. Dessa tester bör alla äldre män genomgå som lider av prostataproblem, och kvinnor som fått missfall (konstgjord väg&eller spontant), eftersom de kan vara i riskzonen för graviditets trofoblastisk sjukdom - det bestäms genom koncentrationen av HGC markör som underlättar diagnos. Bestämningen av markörer är endast en typ av diagnostiska test och är den mest använda i i behandling av sjukdom, i tester av sjukdomens utveckling och nuvarande.