Vad kan orsaka näsblod?

Vad kan orsaka näsblod?

Näsblod är ingen sjukdom utan mer ett symptom som uppträder under loppet av många sjukdomar, med andra ord ett icke-specifikt symptom. Därför kan näsblod orsakas av både omfattande cancer eller en vanlig förkylning.

Oavsett intensiteten av blödningen så är näsblod alltid en slags signal för oegentligheter av funktioner i kroppen. Detta gäller framförallt de skäl som anges som allmäna, eller inte till följd av sjukdom eller skada på näsan, och som har en bas vid sjukdomar i allmän karaktär. I synnerhet gäller detta bland annat hypertoni, ateroskleros, blödningar och koagulationsstörningar, leversvikt, vissa infektionssjukdomar. I sin tur kan man drabbas av lokala fysiska skador på näsan, kärlskador, vaskulära avvikelser eller skador samt torra slemhinnor eller luftvägsinfektion i de övre luftvägarna.

Näsblod hos barn är en helt egen sak i sig. Under perioden när barn är mellan tre och åtta år samt i senare tonåren är det vanligt att det förekommer näsblod som inte behöver kopplas till en specifik sjukdom. Om det sker alltför ofta eller om blödningen är intensiv eller åtföljs av andra oroande symptom som t.ex feber så bör man se till att rådfråga sin barnläkare. Återkommande blödningar kan annars orsakas av orala och nasala missbildningar, exempelvis tonsill, hypertrofi,formen på vår näsa eller överflödig vätska (blod).

Man måste också vara vaksam att inse att näsblod inte alltid behöver komma från näsan utan kan t.ex. komma från lungorna, magen eller blodådror i halsen. Dessa symptom kan dock kopplas till och leda till allvarliga sjukdomstillstånd.