Varför borde vi inte skämmas för psykoterapi?

Varför borde vi inte skämmas för psykoterapi?

Om vi inte skäms för att konsultera oss hos en kardiolog så borde vi inte heller skämmas för ett besök hos en psykolog eller psykiater. Psykisk hälsa är lika viktig som den fysiska.

Är det en skamsen hemlighet?

Om vi beslutar oss för att börja med psykoterapi så är vi inte så villiga att prata om det med våra anhöriga. Och inte undra på det - då vi öppnar upp för att få obehagliga kommentarer eller misstro från människor i vår närhet som tror vi inte klarar av att ta itu med våra problem ensamma. I mångas ögon är människor som går i psykoterapi lika med människor som har farligt tunga psykiatriska sjukdomar. Om man tar hjälp av en psykolog betyder det för många att vi är på väg att bli någon sorts galning. Långsamt, särskilt bland unga människor börjar dessa fördomar avta men trots allt finns fortfarande rädslan att tala öppet om vår psykiska hälsa. Problemet ligger just i det faktum att andra inte uppfattar detta med att ta hjälp av psykolog som ett sätt att ta hand om sin psykiska hälsa. Man kan ju ta hand om sig själv genom träning, hälsosam kost, besöka specialister inom vissa områden men ta hjälp av psykolog eller psykiater? 

Trots detta bör vi ignorera andras tankar. Ett besök hos en psykolog eller psykoterapeut vittnar om det faktum att vi är medvetna om våra egna svagheter, att vi vill leva ett ansvarigt liv, och fatta lämpliga beslut och utvecklas. Terapeuter har en lämplig utbildning och bred kunskap som vi själva inte ofta besitter. Tack vare detta hjälper de oss att se våra problem ur ett större sammanhang, de anger källan av vissa beteenden och rädslor samt att de föreslår lösningar som ingen vän över en kopp te skulle föreslå för oss. Psykoterapi hjälper oss att bättre lära känna oss själva och ta reda på varför vi agerar och tar beslut på ett visst sätt och låter oss inse varför vi ofta upprepar samma misstag. Problem som gör att vi går till en psykolog för hjälp är ganska vanliga - en svår barndom, oförmåga att passa in i grupp, destruktiva relationer, problem med självacceptans, blyghet, önskan att utöka vår kommunikationsförmåga, brist på självrespekt - var och en av oss kämpar med sin mentala ballast. 

Så var inte rädd eller skamsen för att konsultera dig hos en psykolog eller psykoterapeut. Psykoterapi är en möjlighet för utveckling och hantera befintliga problem som kan pågå i år. Använd terapin som den borde vara i samhällets ögon, den borde betraktas som något naturligt, som ett tecken på känslomässig mognad. 

Psykiatrisk hjälp - viktig och nödvändigt

På liknande sätt som fall med psykiatrisk behandling. Depression, sömnlöshet, missbruk eller ätstörningar är fortfarande problem som vanliga  människor ofta drabbas av inte bara människor från lägre klasser i samhällets utkanter. Behandlingen av dessa sjukdomar och åkommor bör vara så klara och entydiga som behandling av högt blodtryck eller diabetes. Faktum är att det i många fall kommer sjukdomar ifrån våra känslor och inte från någon organisk sjukdom. Man kan drabbas av störande hudförändringar, förstoppning, diarré eller sjukdomar i ryggraden som har sitt ursprung i psyket. Detta kallas psykosomatiska sjukdomar som inte behandlas hos invärtesmedicinare eller hudläkare utan hos en psykiater. Tyvärr brukar människor komma tid väldigt sent eller i sista stund då ingen specialist kan ställa en korrekt diagnos eller ge en korrekt behandling som kan ge de förväntade resultaten.