Vilka tester bör män genomföra regelbundet?

Vilka tester bör män genomföra regelbundet?

Regelbundna tester är den mest effektiva metoden för att förhindra en stor mängd sjukdomar.

Män besöker ofta inte läkare på grund av att de antar att allt är bra om det inte gör ont eller man känner besvär. Det är ofta så att sjukdomare som diabetes, åderförkalkning vilket leder till hjärtinfarkt eller hjärtsjukdomar och cancer inte ger tidiga och tydliga smärtsymptom i tidigt utvecklingsstadie. Förebyggande åtgärder är alltid lättare än behandling och om tillståndet upptäcks i ett tidigt stadie är det ofta mycket lättare att eliminera problemen på ett profylaktiskt eller terapeutiskt sätt. Den grundforskning som visar vilka typer av tester man bör genomföra regelbundet enligt ålder:

18-39 år: Varje år: Blodtryck, vikt och längd, ett besök till tandläkaren. Vart 2-3 år: kolesterol och blodstatus

40-65 år: Varje år: kontroller som rör cancer (hud, sköldkörtel, lymfkörtlar, prostata och tjocktarm), främst fysiska parametrar, såsom tumörer, ödem, normal storlek, hudförändringar. Dessutom blodtrycket, ett besök till tandläkaren, kolesterol och blodstatus. Vart 2-3 år är det nödvändigt att kontrollera vikten och kontrollera fetma och fettvävnad, avföring undersökning för blod, ett besök till en ögonläkare och glaukom kontroll. Något mindre ofta 3-5 år, bör man kontrollera blodsockerkontroll, prostata, testosteronnivåer och kontroll av EKG hjärtfrekvens.

Över 65 år: Varje år bör det kontrolleras blodtryck, undersökning av huden, sköldkörtel, lymfkörtlar, prostata och tjocktarm efter tecken på cancer, kontroll av avföringsprover för förekomst av blod, kolesterol och blodstatus och prostataundersökning. Vart 2-3 år bör man kontrollera sköldkörtelhormonnivåerna och blodsocker, urin , EKG hjärtfrekvens, koncentrationen av testosteron och synundersökningar.

Naturligtvis är det bara de viktigaste uppsättningarna av obligatoriska tester som vi nämnt som ökar med vår ålder. Läkaren kan efter att ha kontrollerat resultaten av testerna utfärda en remiss för att genomföra mer detaljerade analyser och tester.