Psykologi

Sätt att hantera stress, Minskad självkänsla, blyg, råd angående åkommor där man behöver söka träffa läkare.

Varför borde vi inte skämmas för psykoterapi?

Varför borde vi inte skämmas för psykoterapi?

Om vi inte skäms för att konsultera oss hos en kardiolog så borde vi inte heller skämmas för ett besök hos en psykolog eller psykiater. Psykisk hälsa är lika viktig som den fysiska.

Läs mer
Ångest - symptom och behandling

Ångest - symptom och behandling

När man känner av en vanlig neuros, har det precis som namnet antyder en anknytning till sjukdomar i nervsystemet som orsakar en viss instabilitet och nervositet. Forskningen kvalificerar neuros som en psykogen sjukdom uppkommet från konflikter, psykologiska trauman eller medfödda personlighetsdrag.

Läs mer